HISTORIA SZKOŁY

1. Wrzesień 1945 otwarcie, staraniem pani Elżbiety BŁACHOWSKIEJ w budynku mieszkalnym przy ulicy Portowej szkoły, w której naukę podjęło 150 uczniów.
2. Październik 1945 przybycie pierwszego kierownika pana Wojciecha PODGÓRSKIEGO.
3. Kwiecień 1947 powołanie Komitetu Budowy Szkoły.
4. Czerwiec 1947 pierwsi absolwenci klasy siódmej otrzymują świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a byli to: E.Baron, M.Bienias, I.Bystrych, R.Gross, I.Garbarczuk, J.Kalia, K.Krupa, H.Lerwus, K.Michakczyk, B.Moczko, G.Pogrzeba, R.Ratuszna, H.Siedlecka, K.Siedlecka, F.Śliwa.
5. Marzec 1948 podjęcie wstępnych prac na placu budowy, prace ziemne wykonywali mieszkańcy Zakrzowa wraz z uczniami.
6. Maj 1955 następuje uroczyste oddanie nowej szkoły, w której w ośmiu oddziałach uczyło się 270 uczniów.
7. Wrzesień 1956 założenie szkolnego sadu (zasadzono 28 drzewek).
8. Wrzesień 1966 po raz pierwszy uczniowie klasy ósmej z Wróblina podejmują naukę w SP nr 7.
9. Maj 1967 urządzenie boiska szkolnego przy pomocy uczniów i pracowników PGR-Zakrzów.
10. Czerwiec 1967 mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci klasy ósmej.
11. Lata 1969/70 założenie instalacji CO w sali gimnastycznej, wymiana starej podłogi na parkiet.
12. Lata 1972/73 remont kapitalny, montaż instalacji CO, zakup nowych mebli.
13. Maj 1976 uroczyste nadanie szkole imienia i sztandaru.
14. Marzec 1977 pierwsze obchody „DNIA PATRONA” ( 27 marca ).
15. Lata 1985-92 kolejne modernizacje szkoły, ale też i osiągnięcia uczniów finaliści olimpiad wojewódzkich i przeglądów.
16. Lata 1992-99 kolejny dyrektor pozyskuje ludzi i instytucje, które wspomagają szkolę rzeczowo i finansowo. Remontowane są szatnie, boiska, łazienki.
17. Grudzień 2000 szkoła otrzymuje pracownię komputerową, internet.

Na przestrzeni lat szkołą kierowali :
1945 – 1950 pan Wojciech Podgórski
1950 – 1951 pani Aleksandra Janeczek
1951 – 1960 pan Michał Kornecki
1960 – 1967 pan Szymon Pusz
1967 – 1985 pani Helena Bielawska
1985 – 1992 pani Jadwiga Lis
1992 – 1999 pani Wanda Wałek
1999  – 2012 pan Krzysztof Pytlik

20122022 pani Barbara Lewandowicz – Witkowska

2022 – pani Liliana Szmigielska-Jonczyk

O naszym patronie

JAKUB KANIA – urodził się 11 lipca 1872 roku w Siołkowicach, w powiecie opolskim. Śląsk Opolski należał wówczas, zrządzeniem losu, do Niemiec i wszelkie objawy polskości tępiono z całą surowością. Po ukończeniu nauki szkolnej podjął pracę w „GAZECIE OPOLSKIEJ”. Z czasem prócz funkcji korespondenta pełnił także rolę działacza Towarzystwa Polsko – Katolickiego oraz Związku Polaków w Niemczech. Rozwijał również swój talent stając się autorem nie tylko dramatów, ale i wierszy okolicznościowych. W 1930 roku ukazało się pierwsze wydanie tomiku „WIERSZY ŚLĄSKICH” . Jakub Kania pielęgnował w swej twórczości polskość. Był gorącym patriotą organizatorem ruchu narodowego. Opiewając życie swoich ziomków jawi się Jakub Kania jako miłośnik polskiej mowy, przeszłości narodowej, ziemi ojczystej. Zmarł 3 lipca 1957 roku w Siołkowicach, gdzie go pochowano. Tam też odsłonięto jego pomnik.