„I TY ZOSTANIESZ PITAGORASEM”

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu, zaprasza uczniów klas III do udziału w XXII Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym pod tytułem:

„ I TY  ZOSTANIESZ PITAGORASEM”,

który odbędzie się 22.05.2024r. o godz. 9.00.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie uczniów Państwa szkoły:

e-mail: konkursy@psp7.opole.pl

lub osobiście w budynku szkoły PSP nr 7 przy ul. Budowlanych 40 

 do dnia 10.05.2024r.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie:

  • imię i nazwisko ucznia
  • imię i nazwisko opiekuna
  • nazwa i adres szkoły
  • numer telefonu

Zgody rodziców można dostarczyć w dniu konkursu.

Regulamin Pitagoras

Zgoda

 

Z przyczyn organizacyjnych w razie niedotrzymania terminu zgłoszenia lub braku zgody rodziców ucznia na udział w konkursie, dana szkoła nie będzie mogła uczestniczyć w konkursie.