KALENDARZ SZKOLNY

ROK SZKOLNY 2023/2024

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

 

      Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r. Godz. 9.00

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28marzec – 02 kwietnia 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Klasa 8 : 20 czerwca 2024 r. godz. 15:30

Klasy 1 – 7 : 21 czerwca 2024 r. godz. 8:30

Okresy nauki

I semestr

4 września 2023 r. – 14 stycznia 2024 r.

– Podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I półrocze:

do 12 grudnia 2023 r.

– Wystawienie ocen semestralnych:

12 stycznia 2024 r.

– Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna:

29 stycznia 2024 r.

II semestr

29 stycznia 2024 r. – 22 czerwca 2024 r.

– Podanie  informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi końcoworocznymi

do 14 maja 2024 r.

– Wystawienie ocen końcowych:

14 czerwca 2024 r.

– Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna:

17 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym

2 listopada 2023 r. 

 29 kwiecień 2024 r.

30 kwiecień 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

14 – 16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)

Harmonogram uroczystości w roku szkolnym2023 2024