RADA RODZICÓW

Wpłaty na Komitet Rodzicielski na rok szkolny 2022/2023.

 Kwota składki na 1 dziecko od 50zł na semestr, każde kolejne dziecko od 30 zł na semestr.

1 rata do końca listopada 2022 druga rata do końca marca 2023r.

Wpłaty u skarbników klasowych.