ZEBRANIA Z RODZICAMI

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Data Harmonogram
1. 14.09.2023r.

czwartek

16:30 – spotkanie z wychowawcą rodziców uczniów klas I – III: organizacja pracy w klasie, główne kierunki  pracy wychowawczej, Statut Szkoły

17:00 – spotkanie z wychowawcą rodziców uczniów klas IV– VIII: organizacja pracy w klasie, główne kierunki  pracy wychowawczej, Statut Szkoły

   
2. 09.11.2023r.

czwartek

17.00 – KONSULTACJE  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów: oceny bieżące, zachowanie, postępy uczniów
3. 01.02.2024 r.

czwartek

17:00  –  spotkanie z rodzicami: podsumowujące
4. 04.04.2024r.

czwartek

17.00 – KONSULTACJE z nauczycielami poszczególnych przedmiotów: oceny bieżące, zachowanie, postępy uczniów 
5.  06.06.2024r.

czwartek

17.00 – spotkanie w klasie z wychowawcą: podsumowujące

ZEBRANIE Z RODZICAMI